Ontdek de diversiteit van het orgel

Over ons

De vzw Het Orgel in Vlaanderen werd in 1990 opgericht met als doel het bevorderen van de orgelcultuur en het orgelerfgoed in Vlaanderen. Het orgelerfgoed dat deze vzw wil bevorderen, herwaarderen, ontsluiten en meer bekendheid wil geven bij het grote publiek, bestaat uit de orgels in Vlaanderen, met de nadruk op de instrumenten die gerestaureerd werden en worden. Bij uitbreiding gaat het over de hele orgelcultuur van Vlaanderen, van de instrumenten en hun bespelers, zowel professionelen als amateurs en orgelleerlingen, tot de historische muzikale geschriften en documenten.

Tussen 1990 en 2000 waren de belangrijkste verwezenlijkingen van de vzw onder meer de realisatie van de Dag van het Orgel, met gratis toegankelijke orgelconcerten (eerst in Brugge en West-Vlaanderen, later over heel Vlaanderen), het verspreiden van postkaarten met foto's van Vlaamse historische instrumenten, en de publicatie van een ledenblad.

Begin 2000 werd het bestuur verruimd met tal van afgevaardigden uit Vlaanderens cultuur- en monumentenwereld. De statutaire zetel verhuisde van Brugge naar Antwerpen. De Dag van het Orgel werd onderdeel van Open Monumentendag en kreeg de naam Orgel op Open Monumentendag. De website www.orgelinvlaanderen.be werd opgestart en wordt sinds 2005 aangevuld met een maandelijkse Orgelmailkrant. Het tweemaandelijks ledenblad werd vervangen door het driemaandelijks Informatieblad rond Vlaamse Orgelcultuur, en een nauwe samenwerking met Ruimte en Erfgoed werd op touw gezet.

Tot de gestaag uitbreidende activiteiten van de vzw behoren, naast de reeds vermelde dagelijkse werking en Orgel op Open Monumentendag, onder meer de tweejaarlijkse organisatie van de Vlaamse Orgeldagen (met onder meer een wedstrijd voor niet-professionele organisten, verschillende concerten en cursussen) en een Zomeracademie, en sinds 2004 een eigen cd-label met de naam Vision-Air, waarin de reeks Flemish Organ Treasures wordt uitgebracht in samenwerking met KLARA.

Sedert 2010 werd de werking uitgebreid en geactualiseerd met volgende realisaties:

De vzw verleent eveneens advies en ondersteuning aan lokale projecten die door hun werking bijdragen tot de ontsluiting van het orgelpatrimonium en verleent het ook medewerking bij de exploitatie (o.a. aanleveren van organisten en programma’s) van de orgels in het Congrescentrum Elzenveld.

In het kader van de herbestemmingen van kerken verleent Het Orgel in Vlaanderen ondersteuning aan kerkraden en anderen i.v.m. herbestemmingen van instrumenten en exploitatie van orgels.

Aansluitend hierop startte in 2015 een werking rond kinderen en jongeren i.s.m. Orgelkids in Nederland waarbij een Doe-Orgel door Vlaanderen trekt om kinderen in contact met ambachtelijke orgels te brengen. Een volgende stap wordt de ontwikkeling van een digitale app voor kinderen en jongeren.

Pedagogische studiedagen voor orgelleerkrachten worden jaarlijks i.s.m. het OVSG gerealiseerd.

Het Orgel in Vlaanderen is partner van Herita en werkt eveneens nauw samen met het CRKC en Open Kerken. Tevens is het lid van Interpret Europe en de Muziekraad Vlaanderen

Bij dat alles is de Vlaamse Gemeenschap, Onroerend Erfgoed de vaste partner van Het Orgel in Vlaanderen vzw.

Raad van bestuur

Luk Lemmens, voorzitter

Robert Hostyn,  secretaris

Ria Bauwens, zakelijk leider

Luk Bastiaens

Paul Carteus

Marc Huynen

Dimitri Stevens 

Carl Van Eyndhoven

Kevin Vereecken

Luc Vermoesen

Ere-voorzitter: Dries Van den Abeele

Ere-voorzitter: Jacques De Haes

Coördinator

Daniel Vanden Broecke

Daniel Vanden Broecke

Beschermcomité

Mevrouw Ria Bauwens

De heer Luc Bungeneers, districtsvoorzitter Merksem

De heer Edward De Geest, ere-organist Kathedraal Gent

Kardinaal De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Monseigneur Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt

De heer Michel Lemmens, erfgoedconsulent orgels en klokken

De Heer Jan Noordzij

De Heer Tom Meeuws, Schepen Stad Antwerpen

De heer Jan Peumans

De heer Bart Somers, Vlaams Viceminister-president 

Mevrouw Manuela Van Werde, Vlaams Volksvertegenwoordiger

De Heer Peter Wouters, Schepen Stad Antwerpen

De heer Guido Schumacher, zaakvoerder Orgelbouw Schumacher BVBA

Manufacture d’Orgues Thomas

Onze diensten

Ben je een liefhebber van het orgel of speel je zelf orgel?
Bekijk snel onze diensten, wij helpen je op weg met onze expertise.

Ook professionele organisten en lokale besturen zoals kerkraden, kerkelijke overheden, culturele centra en gemeentebesturen kunnen bij ons terecht.

Steun Het Orgel in Vlaanderen vzw!

Onze projectrekening bij Herita is voorlopig afgesloten. Wenst u ons te steunen, neem dan een kijkje op de pagina "Steun Ons"