Ontdek de diversiteit van het orgel

Over ons

Het Orgel in Vlaanderen werd in 1990 in Brugge opgericht met tot doel de ambachtelijke orgels in de kerken weer bekend te maken bij het “grote publiek”. Het begon met een eenvoudige nieuwsbrief en de organisatie van de “Dag van het Orgel”, elke laatste zondag van september. Gaandeweg zag men ook een eigen website, een maandelijkse Orgelmailkrant,  het driemaandelijks Informatieblad rond Vlaamse Orgelcultuur, en een eigen cd-label Flemish Organ Treasure opgericht worden. Tevens werd de Dag van het Orgel als onderdeel van de Open Monumentendag geïntegreerd.

Na de fusie met Vlaams Instituut voor Orgelkunst (VIVO) in 2005 werden o.a. orgeltrips en de Vlaamse Orgeldagen georganiseerd, later kwamen daar studiedagen voor leerkrachten orgel bij en werd ze partner in groteren meerdaagse projecten zoals Pure Orgelpassie (Puurs) en Orgelweek (Wilrijk). Internationale samenwerkingen leidden tot het Vlaamse luik van Connecting Arts, het Europese OrgelFestival.

Het Orgel in Vlaanderen heeft doorheen de jaren ook ingezet op adviesverlening en op ondersteuning aan lokale projecten zoals de exploitatie van de orgels in het Congrescentrum Elzenveld, nu Botanic Sanctuary Antwerp. Kerkraden en andere instanties werden tevens bijgestaan in het kader van de herbestemmingen van kerken en van instrumenten alsook bij de exploitatie van orgels.

In 2015 startte men met een werking rond kinderen en jongeren i.s.m. Orgelkids in Nederland. Een Doe-Orgel trekt door Vlaanderen om kinderen in contact te brengen met ambachtelijke orgels. Daarna werd een digitale app voor kinderen en jongeren ontwikkeld en verscheen de uitgave van “Het Orgel”, een pedagogisch boekje voor kinderen tot 12 jaar.

Het Orgel in Vlaanderen is partner van Herita en Parcum en werkt nauw samen met Open Kerken. Er is ook samenwerking rond projecten met het Davidsfonds en sinds 2021 met Cultuursmakers.

Het Orgel in Vlaanderen is lid van Future for Religious Heritage, waar het ingeschakeld is in werkgroepen rond de ontsluiting van religieus erfgoed (en bij uitbreiding orgels), sensibilisering van kinderen en jongeren voor erfgoed en de toekomst van ambachten zoals orgelbouw. Daarnaast is het ook lid van Interpret Europe en de Muziekraad Vlaanderen.

Bij dat alles is de Vlaamse Gemeenschap, Onroerend Erfgoed hun vaste partner.


Het Orgel in Vlaanderen is lid van


Onze partners

Raad van bestuur

Luk Lemmens, voorzitter

Robert Hostyn,  secretaris

Alex Meersman, zakelijk leider

Luk Bastiaens

Paul Carteus

Marc Huynen

Katrien Mannaert

Dimitri Stevens 

Carl Van Eyndhoven

Kevin Vereecken

Luc Vermoesen

Ere-voorzitter: Dries Van den Abeele

Ere-voorzitter: Jacques De Haes

Algemeen directeur

Daniel Vanden Broecke

 

Beschermcomité

Mevrouw Ria Bauwens

De heer Luc Bungeneers, districtsvoorzitter Merksem

De heer Paul Carteus

Mevrouw Annick De Ridder

Monseigneur Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt

De heer Michel Lemmens, erfgoedconsulent orgels en klokken

De Heer Hugo Loos

De Heer Jan Noordzij

de Heer Kevin Vereecken

Muziekopluistering Heidi De Nef

De heer Guido Schumacher, zaakvoerder Orgelbouw Schumacher BVBA

Demunck Claessens Orgelbouw

Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen 

Dominique Thomas Facteur d' Orgues

Onze diensten

Ben je een liefhebber van het orgel of speel je zelf orgel?
Bekijk snel onze diensten, wij helpen je op weg met onze expertise.

Ook professionele organisten en lokale besturen zoals kerkraden, kerkelijke overheden, culturele centra en gemeentebesturen kunnen bij ons terecht.

Steun Het Orgel in Vlaanderen vzw!

Onze projectrekening bij Herita is voorlopig afgesloten. Wenst u ons te steunen, neem dan een kijkje op de pagina "Steun Ons"